Laivurikurssit

Vuokravenekuljettajaksi!

Laivurikurssien järjestämisestä vastaa Suomen Navigaatioliitto. Kurssien kautta saadaan tarvittavat tiedot kaupallisessa vesiliikennöinnissä vaadittaviin vuokravenekuljettajan oikeuksiin!

Liiton koulutusjärjestelmän ydin muodostuu kolmiportaisesta merenkulun teoreettisesta koulutuksesta eli saaristo- rannikko- ja avomeren merenkulkuopin kursseista.

Koulutusjärjestelmän on todettu täyttävän entisen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin asettamat koulutusvaatimukset ja koulutusjärjestelmä on ulkoisesti arvioitu edellä mainitun viraston hyväksymällä tavalla.
Koulutusvaatimukset perustuvat määräykseen TRAFI/13222/03.04.01.00/2013.