Toiminta

Seuran lipun eli perälipun käyttöoikeus

Katsastuksen perusteella veneelle myönnetään Venetodistus, joka oikeuttaa käyttämään Suomen valtiolipun veroista PSI:n perälippua (Asetus huviveneiden ja huvialusten lipuista 292/1983).

Kun kyseessä on valtiolipun arvoinen katsastuksen perusteella saatu lupa käyttää PSI:n perälippua niin se tuo myös velvoitteita noudattaa katsastustoiminnassa kulloistakin voimassaolevaa SPV:n Katsastajan käsikirjaa.

Asetus huviveneiden ja huvialusten lipuista 292/1983 

5 §

Jos veneily-yhdistys käyttää väärin sille myönnettyä erityistä etua tai oikeutta, Liikenne- ja viestinävirasto voi yhdistystä kuultuaan peruuttaa oikeuden käyttää vahvistettua lippua.

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee myös tapauksia, joissa yhdistyksen jäsen väärinkäyttää hänelle yhdistyksen jäsenenä kuuluvia, vahvistettuun lippuun ja sen käyttöön liittyviä oikeuksia eikä yhdistys erota häntä jäsenyydestä tai hän itse eroa.”

Edellä mainittu 5 § velvoittaa yhdistyksen erottamaan jäsenensä, joka väärinkäyttää oikeuttaan perälipun käyttöön. Tällainen tilanne syntyy kun jäsen jättää veneensä katsastamatta mutta siitä huolimatta käyttää yhdistyksen perälippua.

PSI:n sääntöjen 6 §:n mukaan: ”Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut, tai jos hän menettelyllänsä yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai toiminut yhdistyksen vahvistamien säännösten vastaisesti.”

 

Asetuksen 2. momentin mukaan PSI voi menettää oikeuden käyttää perälippua, jos sen jäsen väärinkäyttää yhdistykselle myönnetyn vahvistetun lipun käytöä. Asetuksen 1. momentin mukainen menettely voi käynnistyä esim. kantelulla Liikenne- ja viestintävirastolle.

PDF-tiedostoEsitys Saimaan alueen seuroille - Kuopio 27 10 2018.pdf (342 kB)
Tietoa myrkymaalien käytöstä sisävesillä
PDF-tiedostoPSI:n OIKEAN VOIMASSAOLEVAN KERHOVIIRI JOTA VAIN SAA KÄYTTÄÄ.pdf (98 kB)
PDF-tiedostoSPV tutuksi 2021.pdf (1.5 MB)
Diasarja kertoo lyhyesti SPV:stä ja sarja sisältää suorat linkit SPV:n sivuille mm. digikirjastoon.
MS Word -tiedostoPursiseura Ilmarinen ry Säännöt.doc (27 kB)
Pursiseura Ilmarisen säännöt