Veneturvallisuustarkastus

Katsastusmenettely tänä keväänä 31.3.2020 SPV:n tiedote miten menetellään koronavirusaikana

Pursiseura Ilmarinen ohjeistaa tämän soveltamisesta seuraamme tarkemmin kun veneturvallisuustarkastustoiminta käynnistyy.

"Tämä ohjeistus on voimassa niin kauan kuin valtiovalta on antanut poikkeusohjeita tai suosituksia, joilla rajoitetaan liikkumista tai ihmisten kohtaamista.

Vuosikatsastusajankohtaa seura voi halutessaan jatkaa kesäkuun lopun jälkeenkin, kunhan katsastusmerkintä tulee Suuliin syyskuun aikana.

Vuosikatsastus videoyhteydellä

 • Seurat toteuttavat katsastusaikojen varaamisen haluamallaan tai nykyisellä tavalla.

 • Oletus: veneilijällä on tallella katsastuslomakkeen molemmat sivut ja venetodistus

 • Jos näin ei ole, veneilijän tulee sopia katsastajan tai seuran toimihenkilön kanssa kuinka hän saa nämä asiakirjat ja minkä vuoden katsastusruutuun tämän vuoden merkintä tehdään.

 • Vuosikatsastus tehdään ensisijaisesti videoyhteyttä hyväksi käyttämällä niin, että veneilijä ja katsastaja muodostavat kuvayhteyden matkapuhelimillaan.

 • Veneilijä valmistelee veneen huolellisesti katsastusta varten niin, että hän pääsee puhelimensa kameralla katsastettaviin kohteisiin vaivatta. Kaikki irtovarusteet tulee ottaa ennen katsastusta valmiiksi esille ja mahdollisuuksien mukaan samaan paikkaan esimerkiksi penkille tai pöydälle.

 • Katsastaja pyytää veneilijää kuljettamaan kameran haluamiinsa kohteisiin ja tarkistaa näin veneen ja varustuksen mahdollisimman tarkasti kuten vuosikatsastuksessa.

 • Kun vuosikatsastus on näin valmis, veneilijä kirjoittaa katsastuslomakkeen ja venetodistuksen sovittuun kohtaan katsastusluokan, päiväyksen ja tekstin "omakatsastus" ja näyttää katsastajalle videoyhteydellä, että näin on tehty.

 • Katsastaja merkitsee katsastuksen Suuliin tai kuten vuosikatsastus seurassa on muutoinkin tallennettu.

 • Seura toimittaa veneilijälle katsastustarran erikseen seurassa sovittavalla menettelyllä ja veneilijä kiinnittää tarran katsastajan antamien ohjeiden mukaan, yleensä edellisen tarran päälle tai sen paikalle.

Vuosikatsastus ilman videoyhteyttä

 • Seurat toteuttavat katsastusaikojen varaamisen haluamallaan tai nykyisellä tavalla.

 • Oletus: veneilijällä on tallella katsastuslomakkeen molemmat sivut ja venetodistus

 • Jos näin ei ole, veneilijän tulee sopia katsastajan tai seuran toimihenkilön kanssa kuinka hän saa nämä asiakirjat ja minkä vuoden katsastusruutuun tämän vuoden merkintä tehdään.

 • Kun videoyhteydellä tapahtuva katsastus ei ole teknisistä tai muista syistä mahdollinen, keskustelevat veneilijä ja katsastaja ensin vuosikatsastuksen sisällöstä ja veneilijä tekee ohjeiden pohjalta omakatsastuksen itse.

 • Kun vuosikatsastus on näin valmis, veneilijä kirjoittaa katsastuslomakkeen ja venetodistuksen sovittuun kohtaan katsastusluokan, päiväyksen ja tekstin "omakatsastus" ja nälähettää katsastajalle valokuvan, että näin on tehty. Ellei valokuvan lähettäminenkään ole mahdollista, ilmoittaa veneilijä katsastajalle nämä tiedot puhelimitse tai muuten seurassa sovittavalla tavalla.

 • Katsastaja merkitsee katsastuksen Suuliin tai kuten vuosikatsastus seurassa on muutoinkin tallennettu.

 • Seura toimittaa veneilijälle katsastustarran erikseen seurassa sovittavalla menettelyllä ja veneilijä kiinnittää tarran katsastajan antamien ohjeiden mukaan, yleensä edellisen tarran päälle tai sen paikalle.

 Peruskatsastus

 • Runkokatsastukset siirretään tarvittaessa syksyyn vesiltänoston jälkeiseen aikaan.

 • Veneelle tehdään silloin kauden alusssa vain vuosikatastus edellä kuvatulla tavalla.

 • Suuli ei valitettavasti tue tällaista järjestelyä. Suuliin merkitään kauden alussa tehdyksi vain vuosikatsastus ja peruskatsastus merkitään Suuliin vasta sitten, kun peruskatsastus on tehty. Tästä on kuitenkin seurauksena se, että kauden ajan Suuli ilmoittaa veneeltä peruskatsastuksen puuttuvaksi. Tätä emme pysty nyt valitettavasti korjaamaan, sen kanssa on vain elettävä."

Pursiseura Ilmarisen Katsastusmiehet

Pentti Länne  Katsastusvastaava
pentti.länne@gmail.com
puh. 0400 571828,

Petri Partanen
petri.partanen@bellabit.fi
puh. 040 5230291
 
Markku Karppanen 
markku.karppanen@gmail.com
puh. 040-5733428